Wijziging kruising Marga Klompélaan/Gamma

Rechts voor de kruising van de Marga Klompelaan en de straat naar de Gamma is een nieuw verkeersbord geplaatst, het is nu niet meer toegestaan om komende vanuit Rijkerswoerd linksaf richting Industrieterrein (Gamma, gezondheidscentrum) af te slaan.
Wij hebben daar vragen over gesteld. Dit is het antwoord. Wij hebben het verkeersbesluit inmiddels opgevraagd.
Na meerdere overleggen met een vertegenwoordiging van de bedrijven op het bedrijventerrein Rijkerswoerd is besloten om deze maatregel uit te voeren. Gedurende de drukke perioden maar vooral in de spits is het komende vanaf de Hazenkamp erg lastig om de Marga Klompélaan op te rijden richting de Burgemeester Matsersingel. Door nu dit gebod in te stellen is duidelijk dat al het verkeer op betreffende kruis[punt komende uit de wijk rechtdoor gaat en kan men dus vanuit de Hazenkamp oprijden en op de linker rijbaan "invoegen" wat een betere doorstroming zou moeten opleveren. Nu blijkt dat de werkzaamheden niet geheel volgens opdracht zij uitgevoerd. Er mist een stuk aanvullende belijning en (terechte opmerking) de info om vanuit de wijk via de Lange Akkers Santkamp naar het bedrijventerrein te moeten rijden. De borden gaan we binnenkort nog plaatsen en de belijning ligt ook in de bedoeling om deze nog aan te passen maar dit zal wel in combinatie met andere werkzaamheden moeten plaatsvinden i.v.m. de kosten. De ingestelde maatregelen zijn in principe voor een proefperiode ingesteld. Afgesproken is om na het realiseren van de ontbrekende zaken de situatie na een half jaar te evalueren en dan te kiezen voor handhaving van de maatregel of deze weer intrekken. Mocht u naar aanleiding van deze melding nog behoefte hebben aan het inzien van het verkeersbesluit hoor ik dit graag.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl