Wergroep veilig in de Wijk/verkeersveiligheid Rijkerswoerd

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van het project verkeersveiligheid!

De inventarisatie is afgerond, op deze kaart (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer…) staan alle gemelde problemen en gemaakte opmerkingen.
Als je daarnaar kijkt zijn een aantal clusters te onderkennen.

 • De Erasmussingel en het oversteken daarvan.

 • De situatie rondom het winkelcentrum en de onveiligheid van

 • de Marga Klompélaan.

 • De parkeerproblematiek in Rijkerswoerd-Oost.

 • Het snelfietspad, de oversteekjes en ontbrekende voetpad

 • naar de dijk.

 • De nieuwe verkeerssituatie bij de afslag richting

 • Gamma/Gezondheidscentrum.

 • De Rijkerswoerdsestraat/ Bergendenstraat vanaf A325

 • richting Huissen.

 • Het autoluw maken van Huissensedijk.

 • De onoverzichtelijkheid bij een aantal kruisingen van het

 • zogenaamde “kunstpad” .

Op maandag 13 juli hebben we overleg gehad met de wijk manager van Team Leefomgeving.

We hebben afgesproken om per cluster met de deskundigen van de gemeente in gesprek te gaan en bij de eventuele uitwerking u als bewoner zoveel mogelijk te betrekken.

De enkele hier van losstaande specifieke zaken worden separaat opgepakt.

 

Wij realiseren ons dat vanwege financiële redenen en beperkingen in de ruimte niet alles van vandaag op morgen en soms ook helemaal niet gerealiseerd kan worden. Onze rol als werkgroep zien wij vooral in het zichtbaar maken van de problemen en het op gang brengen van het communicatieproces hierover.

 

Enkele lopende zaken:
De Erasmussingel wordt in de tweede helft van dit jaar gerenoveerd. Op 16 juli van 14.00 tot 17.00 staat het busje van Teamleefomgeving op de kruising Erasmussingel-Newtonstraat.

U kunt daar uw ideeën kwijt en ook laten informeren over de voorstellen van de verkeersdeskundige.

De gemeente heeft toegezegd de inwoners van Rijkerswoerd te betrekken bij de evaluatie van de nieuwe situatie bij de afslag richting Gamma/Gezondheidscentrum. Wij volgen dit.

De realisatie van het ontbrekende voetpad langs het snelfietspad richting dijk is in onderzoek. Gevraagd is twee alternatieven (financieel en technisch) te onderzoeken, een pad langs de Kruisstraat en trap naar de dijk of het verbeteren van het huidige olifantenpaadje door het bosje aan de andere kant. Dit daarna te bespreken met de omwonenden, realisatie uiterlijk 2022

Wilt u reageren, schrijf een e-mail naar: alertindewijk@gmail.com

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl