Verkeersveiligheid vervolg!

Wij willen jullie bedanken voor de reacties op onze oproep om verkeersonveilige situaties te melden.

Op Google maps hebben wij zoveel mogelijk jullie opmerkingen verwerkt:
Op 2 Juli hebben wij een gesprek gepland staan met de Wijkmanager van Team Leefomgeving waarin we de follow up van jullie meldingen gaan bespreken. De ervaring leert dat echte structurele oplossingen tijd en geld kosten. Wij hopen dat jullie begrip hebben dat het soms wat langer duurt en ook niet altijd alles naar ieders tevredenheid opgelost kan worden.

Een paar lopende zaken:
Stichting Uiterwaarden heeft ons bericht dat ze de rolstoel toegankelijkheid bij de twee kleine bruggetjes richting Zeegbos gaan verbeteren.
De met stenen opgevulde gaten in de Erasmussingel worden beter geëgaliseerd, in week 39 is een renovatie gepland. Voor die tijd willen wij overleg over meer veilige oversteekjes. Wij houden jullie op de hoogte.

De afdeling verkeer heeft kennis genomen van jullie opmerkingen op het verbod om vanaf Rijkerswoerd op de Marga Klompelaan, linksaf te slaan richting Gamma en Gezondsheidcentrum. Bij ons staat verkeersveiligheid voorop, Wij vinden wel dat bewoners vooraf hun mening moeten kunnen geven over een oplossing. Kijkend naar het ongemak van de bewoners van Rijkerswoerd, lijkt ons een paar borden en strepen te gemakkelijk. Wij wachten nog op een reactie over het opgevraagde verkeersbesluit en de publicatie daarvan.

Het voetpad langs het snelfietspad over de Kruisstraat is niet optimaal, de veiligheid bij de oversteekjes kan beter, ook ontbreekt een voetpad richting Huissensedijk. Over al deze zaken zijn en gaan we in overleg met de Gemeente.

Wij houden jullie op de hoogte, nog bedankt voor het meedenken en reageren op de oproep.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl