Update werkzaamheden Erasmussingel

Eind van dit jaar, begin volgend jaar is er groot onderhoud gepland van de Erasmussingel, een unieke gelegenheid om problemen op te lossen rondom deze ontsluitingsweg. Op 16 juli 2020 hebben wij via lijn 2030 uw reactie gevraagd.
De bochtige weg het onoverzichtelijke daarvan, het oversteken, de ruimte voor parkeren en vooral de snelheid zijn als grootste problemen genoemd.
Ook de geluidsoverlast is een issue.
Wij danken u voor alle gemaakte opmerkingen en zullen u eind augustus informeren en feedback vragen over mogelijke oplossingen.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl