Werkgroep Openbare Ruimte

Als onderdeel van het Bewonersplatform Rijkerswoerd is in december 2018 de Werkgroep Openbare Ruimte weer van start gegaan.Deze werkgroep bestaat uit wijkbewoners, de wijkmanager van Team Leefomgeving en de Stadsdeelmanager Zuid-oost. Wij richten ons op wat nodig is in de publieke ruimte, uw directe leefomgeving dus, zodat alle bewoners zich thuis kunnen voelen in hun wijk.

Een aantal onderwerpen van de werkgroep zijn: groenvoorzieningen in de wijk, het onderhoud daarvan en het noodzakelijke waterbeheer.Ook andere kanten van de leefomgeving hebben onze aandacht. Denk daarbij aan speelplekken en andere voorzieningen voor de jeugd, recreatie in de open ruimte (wandelen, fietsen, sporten), veiligheid (?), ontmoetingsplaatsen of het verhelpen van allerlei vormen van overlast.

 De werkgroep wil weliswaar de spreekbuis voor de bewoners zijn, maar wij stimuleren hen ook zélf actief te zijn. Mocht u dus zaken hebben die volgens u aandacht verdienen of wilt u daarin actie ondernemen, neem dan contact met ons op. Wij denken met u mee en kunnen ondersteuning bieden. Meer weten over hoe dat in zijn werk gaat?
U kunt ons bereiken via het onderstaande e-mailadres:
wpr.rijkerswoerd@outlook.com

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl