Wijkactieplan Rijkerswoerd

Concept Wijkactieplan 2019-2021  (april 2019)

Gebied: Rijkerswoerd

In het gebied Rijkerswoerd is door de projectgroep Rijkerswoerd ontmoet, ondersteund door het wijkteam leefomgeving en de afdeling communicatie van de gemeente Arnhem breed aandacht besteed aan het betrekken van zo veel mogelijk bewoners bij de totstandkoming van de wijkactieplannen. In het hele gebied zijn meer dan 5.000 uitnodigingen huis aan huis verspreid, en er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd verspreid over de wijk, waar de bewoners  vragenlijsten konden invullen; wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter. De enquête  formulieren lagen ook bij alle winkels in het winkelcentrum Rijkerswoerd en de ingevulde enquêtes konden daar ook ingeleverd worden.

Er zijn 12 thema’s aan de orde gekomen in de inspraakrondes in Rijkerswoerd

-          Infrastructuur en verkeer;

-          Groen en milieu;

-          Wonen en welzijn;

-          Winkelen in Rijkerswoerd;

-          Sport en spel;

-          Ontspanning en ontmoeten;

-          Welzijn jongeren;

-          Hobby en ondernemen;

-          Kunst en cultuur;

-          Informatie en communicatie;

-          Zorg en welzijn;

-          Waakzaamheid.

Dit wijkactieplan is een resultaat van de ontvangen en verwerkte enquêtes, plus de actiepunten uit de voorgaande wijkactieplannen 2013-2015 en 2016-2018, die nog niet gerealiseerd waren.

Waar in de actiepunten gemeente staat, zal dit in veel gevallen gebeuren via de mensen van het wijkteam leefomgeving, zij schakelen zo nodig ook andere afdelingen van de gemeente in.

Rijkerswoerd

 1. Realiseer ommetjes, trailpaden en looproutes, realiseer verhalenroutes, o.a. tussen Immerloopark en Zeegbos.  Ook digitaal aanbieden (app). Denk ook aan scootmobiles.

Wie: Gemeente, Werkgroep publieke ruimte.

 1. Zoek oplossingen voor een aantal verkeersproblemen, o.a. op de Kruisstraat, parkeren bij de Pas, Marga Klompelaan en Erasmussingel

Wie: Gemeente, Werkgroep publieke ruimte

 1. Onderzoek mogelijkheden voor bestrijding overlast hondenpoep en ganzenpoep. Promoot adoptie van afvalbakken, blikvangers, vergroening van de wijk en verminder hitteplekken.

Wie: Gemeente, Werkgroep publieke ruimte,.

 Realiseer in de wijk een uitdagende speelvoorziening zoals halfpipe en/of  skatebaan.

Wie: Bewonersplatform, jongerenwerk, gemeente, scholen.

 1. AED

Projectplan zes minuten respons hartstichting;

 • Projectgroep samenstellen en projectplan maken;
 • In kaart brengen beschikbare AED’s in de wijk;
 • Zes minuten cirkels bepalen;
 • Financiering met verantwoordelijke wethouder regelen.

Wie: Bewonersplatform, opbouwwerk, gemeente.

 1. Veiligheid

-          1 maal per jaar bijeenkomst veiligheid in de wijk

-          Overleg alert in de wijk groepen periodiek opstarten en onderhouden;

-          Boefje in de wijk (2020)

-          Herhaling alert in de wijk cursus

Wie: Bewonersplatform, wijkagenten, gemeente.

 1. Realiseer goedkope kleine huurruimtes, popup stores en flexplekken t.b.v. startende ondernemers en ZZP’ers. Onderzoek de betekenis van ZZP’ers voor de wijk. Organiseren jaarlijkse dag/markt voor ondernemers.

Gemeente, winkeliersvereniging, bewonersplatform, opbouwwerk, sport- en wijkcentrum

 1. Besteed aandacht aan de veiligheid in het winkelcentrum, bestrijd (brom)fietsen en scooters in de parken, dubbelfietspad Klompelaan en Woerdse Wal, snelheid op de kruisstraat.

Wie: Winkeliersvereniging, Werkgroep publieke ruimte, opbouwwerk, gemeente

 1. Besteed aandacht aan vergrijzende ouderen en hun activiteiten en voorzieningen. Denk aan maatjesprojecten, buddy’s, burenhulp, vervoer naar activiteiten, boodschappenservice. Gebruik de kracht van bewoners.

Wie: Sociale Wijkteams, Via, Swoa, bewonersplatform, opbouwwerk, Acare

Geef aan het Zeegbos een functie voor de wijk/stad door picknicktafels, speelveldjes en verbeter de toegankelijkheid van het bosgedeelte. Zorg voor meer afwisseling in de beplanting.

Wie: Werkgroep publieke ruimte, opbouwwerk, Gemeente, Staatsbosbeheer.

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl