Wijkvereniging Rijkerswoerd

Bestuur:
Voorzitter: Dick van Kleef, 026 327 05 23, dvkleef@ssr-arnhem.nl
Secretaris: Yvonne Nuis, secretariaat.wv.rijkerswoerd@gmail.com
Penningmeester: Bea Boor, wijkver.penning@gmail.com bankrekening NL36 INGB 0003 4859 40

Adviseur: Henriëtte Verhoeven, Jeugdland en ESA activiteitencommissie

Partners:
De wijkvereniging werkt nauw samen met de ESA activiteitencommissie, stichting Rijnstad (kinderwerk, tienerwerk en opbouwwerk), st. Jeugdland, Siza, winkeliersvereniging Rijkerswoerd, sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd en bewonersplatform Rijkerswoerd.

Informatie over het werk van de wijkvereniging vind u in de bijlage.

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl