Veilig in de Wijk

 

Veilig in de wijk

Wist u

Dat in diverse wijken in Arnhem WhatsApp groepen actief zijn om zo de preventie hoog te houden.

In Rijkerswoerd gebeuren de laatste tijd steeds meer dingen waarbij WhatsApp buurtpreventie een rol speelt. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat wij te maken hebben gehad met een opzettelijk aangestoken brand, weedplantage, bedelen om geld langs de deuren en berovingen op de Huissensedijk.

Groep Veilig in de Wijk

Wij, Rolland en Steven, zijn wijkbewoners en hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn een groep gestart 'Veilig in de Wijk'. Onze ideeën kwamen overeen met wat wij samen als doel zagen. Dit idee is voorgelegd aan het wijkplatform en deze zijn akkoord gegaan om de taken c.q. werkzaamheden voort te zetten als onderdeel van het platform.


Ik ben Roland Gerritsen, 58 jaar oud en woon sinds 1990 in Rijkerswoerd. Mijn functie was Business Development Consultant in de ICT. Echter door de ziekte van Parkinson niet meer in staat aan het arbeidsproces deel te nemen. Samen met het wijkplatform hoop ik iets te kunnen betekenen voor deze mooie wijk.


Ik ben Steven de la Fosse, 35 jaar oud en woon nu vijf jaar in Rijkerswoerd. Ik ben beveiliger van beroep en mede oprichter van de groep Veilig in de Wijk. Ik hoop veel te kunnen betekenen voor de veiligheid in de wijk Rijkerswoerd.

Als opvolger van Tom de Klerk voor Alert in de Wijk zijn wij de aanjagers voor Veilig in de Wijk.

Doel van Veilig in de Wijk

Het doel is contact onderhouden met de beheerders van de diverse WhatsApp groepen. Ondersteuning bieden en helpen opzetten van nieuwe groepen. Tevens zijn wij het aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk als het gaat om veiligheid. Wij nemen deel aan de vergaderingen van het wijkplatform. Hierdoor kunnen wij korte lijnen uitzetten. Denk daarbij aan onveilige verkeerssituaties waarin wij direct de werkgroep openbare ruimte inlichten, of contact leggen met politie en/of gemeente.

Bij vragen of informatie kun je ons een e-mail sturen: alertindewijk@gmail.com (per 1 januari wordt dit vidw@rijkerswoerd.net)


Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl