Agendacommissie

 

De agendacommissie bestaat uit de volgende personen:

Hans Kemper, voorzitter

Bea Boor, penningmeester

Yvonne Nuis, secretaris

Tom de Koning, algemeen lid

Tevens aanwezig zijn:

Bart Lichtenberg, team Leefomgeving gemeente Arnhem

Mascha Geurts, opbouwwerker Rijnstad

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl