Data vergaderingen

De vergaderingen van het Bewonersplatform Rijkerswoerd zijn op maandagavond. Deze vergadering zijn openbaar, wilt u daar bij aanwezig zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht dit vooraf te melden bij Hans Kemper, voorzitter, het e-mailadres is: bprijkerswoerd@gmail.com. Dit in verband met de organisatie van deze vergaderingen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44.

27 januari 2020

2 maart 2020

20 april 2020

25 mei 2020

29 juni 2020


De voorbereidingsgroep komt op dinsdagavond bijeen. U kunt onderwerpen indienen vóór de eerstvolgende datum en dit mailen naar bprijkerswoerd@gmail.com. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. 

14 januari 2020

18 februari 2020

31 maart 2020

12 mei 2020

16 juni 2020

 

Aanvragen voor financiële bijdragen kan verstuurd worden naar bprijkerswoerd@gmail.com.

Contact en informatie:  bprijkerswoerd@gmail.com

 

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl