Klachten voor de gemeente

Contactadres voor klachten:

0900 1809

Website: www.arnhem.nl

 

Afvalinzamelelaar SUEZ

Bellen 0800 366 69 99  maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur

indien uw minicontainer niet geleegd is of u vragen hebt over de inzalendagen.

Via de website www.afvalbalie.nl

een afspraak maken voor het ophalen van grof huisvuil en grof tuinafval.

een nieuwe of vervangende afvalpas aanvragen.

een nieuwe minicontainer bestellen als deze beschadigd is, bijvoorbeeld wieltjes eraf, deksel kapot of scheuren.

een nieuwe minicontainer bestellen als deze vermist is of beschadigd is door vandalisme. U moet dan wel eerst aangifte doen bij de politie.

een minicontainer laten omruilen voor een ander formaat (er zijn minicontainers met een inhoud van 140 en 240 liter).

Voor meer informatie zie www.arnhem.nl/afval

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl