Het Woerdje

Wijkblad Het Woerdje is het wijkblad van de wijk Rijkerswoerd en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd met uitzondering van Appelgaard.

redactie
Dirk de Hek, Emma Dorenbosch en Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, Edith Peters en Nienke Pol, column
Manouk Grootaarts, fotografie

Redactieadres en inleveren kopij:
Groene brievenbus bij de Jumbo en e-mail redactiehetwoerdje@live.nl (per 1 januari is dit e-mailadres gewijzigd in redactie@rijkerswoerd.nl)

Advertenties
Voor informatie en opgave:
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05 (per 1 januari is dit e-mailadres gewijzigd in redactie@rijkerswoerd.nl)

Vormgeving
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05 (per 1 januari is dit e-maildres gewijzigd in redactie@rijkerswoerd.nl)

Coördinatie bezorging wijkblad
Familie W.B. Vis, telefoon 026 327 19 09

Drukker
CP GrafiMedia Groep, Didam 0316 29 44 26

Nr.

Aanleveren advertenties & kopij 20/21

Bezorgen wijkblad 20/21

5

23 augustus

21 t/m 27 september  

6

27 september 26 oktober t/m 1 november

7

8 november

7 t/m 13 december

1

17 januari

15 t/m 21 februari

2

22 februari

22 t/m 28 maart

Oplage 5100 stuks - verschijnt 7x per jaar - Copyright © Wijkvereniging Rijkerswoerd

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl