Enquête gemeente Arnhem inzake fietsverkeer Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie
Bij de #gemeente Arnhem loopt er een onderzoek naar het fietsverkeer in Arnhem en met name (Malburgen en) #Rijkerswoerd. Hiervoor is informatie nodig van de bewoners. Dit is verwerkt in een korte vragenlijst van 10 vragen.

Men zou hier erg meegeholpen zijn als iedereen hier gehoor aan wil geven. Vul dus onderstaande enquête in. Bij voorbaat dank namens de gemeente Arnhem, #Yannick van den Boom.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl