Data bekend Bewonerplatform vergaderingen!

Bijgaand de nieuwe data van het Bewonersplatform. Deze kunt u bijwonen. Aangezien er beperkte ruimte is bij ESA sportcentrum(corona en de 1,5m afstand), vragen wij u zich vooraf hiervoor aan te melden bij info@rijkerswoerd.net

Bij voorbaat dank!

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Locatie: Sportcentrum ESA Rijkerswoerd

 

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl