Colofon

Wijkblad Het Woerdje is het wijkblad van de wijk Rijkerswoerd en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd met uitzondering van Appelgaard.

redactie
Dirk de Hek, Emma Dorenbosch en Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen, puzzel
Patrick van Hoof, Edith Peters en Nienke Pol, column
Manouk Grootaarts, fotografie

Redactieadres en inleveren kopij:
Groene brievenbus bij de Jumbo en e-mail redactiehetwoerdje@live.nl

Advertenties
Voor informatie en opgave:
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05

Vormgeving
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05

Coördinatie bezorging wijkblad
Familie W.B. Vis, telefoon 026 327 19 09

Drukker
CP GrafiMedia Groep, Didam 0316 29 44 26

Nr.

Aanleveren advertenties & kopij

Bezorgen wijkblad

1

12 januari 2020

10 t/m 16 februari 2020

2

23 februari

23 t/m 29 maart

3

12 april

11 t/m 17 mei

4

24 mei

22 t/m 28 juni

5

23 augustus

21 t/m 27 september

Oplage 5100 stuks - verschijnt 7x per jaar - Copyright © Wijkvereniging Rijkerswoerd

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl