Buurtonderzoek naar spel/speelgelegenheid voor jeugd leeftijd 7-17 jaar

Printvriendelijke versiePDF-versie

Beste buurtbewoner,

Met onze 12.710 inwoners zijn wij de grootste wijk van Arnhem. Al enige tijd zoemt er door de wijk een geluid van ergernis en overlast. 

De klachten die binnenkomen over overlast via de diverse kanalen, denk daarbij aan gemeente en politie, gaan vooral over de jeugd. De overlast locaties zijn inmiddels in kaart gebracht. Het gaat hier over 5 locaties waar geluidsoverlast is, afval een grote ergernis vormt en het algehele gevoel van veiligheid in gedrang komt door de aanwezigheid van hangjongeren.

Wat opvalt is dat er in onze wijk veel speeltuintjes, wel 33!, zijn voor kinderen tot aan de leeftijd van 7 jaar. Hierna stopt het wat betreft het aanbod. Sinds een jaar hebben we nu gelukkig de playground achter het winkelcentrum waar de oudere jeugd kan spelen. Daarnaast zijn er nog 3 trap/voetbalveldjes. Samen met de gemeente en het sportbedrijf Arnhem wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing. Maar zonder de wijk gaat het niet lukken.

Wij willen uw kind(eren) vragen om een tekening te maken of op te schrijven wat ze het leukste vinden om te doen buiten. Denk daarbij aan fietsen, skaten, klimmen, bouwen enz.

Zoals de meeste wijkbewoners inmiddels weten ligt er een plan om op het groene plein een skatebaan te maken om een speelgelegenheid te maken voor de jeugd waarover het buurtonderzoek gaat. Daarbij willen wij het plein volledig aanpakken. Wij willen bijvoorbeeld meer verlichting om het veiligheidsgevoel terug te krijgen en ook voor de oudere jeugd een plaats creëren waar ze zonder overlast te geven kunnen zijn. Natuurlijk zien wij de bezwaren met betrekking tot mogelijke overlast en we willen graag hierover verder in gesprek.

Laten wij voorop zetten dat wij met z’n allen er iets van gaan maken! Het is onze wijk, het gaat over onze kinderen en het gaat over ons eigen stukje Arnhem.


Waar mogen de tekeningen ingeleverd worden? In de brievenbussen van alle scholen in de wijk of via 

e-mail naar alertindewijk@gmail.com. Wij willen daarbij kijken of wij de bezwaren beter in kaart kunnen krijgen. Wij moeten geen genoegen nemen met een “dit moeten wij niet willen” of “nee” zonder uitleg of begrip van de noodzaak.

 

Graag op de tekening of via de e-mail de leeftijd vermelden en ‘als ik buitenspeel dan’!

 

Bedankt alvast voor de medewerking,

 

werkgroep Veilig in de Wijk


Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl