Besluitvorming fietspad Rijn-Waalpad (Kruisstraat)

Vanuit het bewonersplatform, werkgroep Openbare Ruimte/Veiligheid is onze zienswijze inzake veiligheid fietspad Rijn-Waalpad (Kruisstraat/Mooieweg) aan de gemeente Arnhem kenbaar gemaakt. Afgelopen week is hier onderstaand uitgekomen.

Gemeente #Arnhem
De afstemming is ondertussen afgerond en we hebben uw zienswijze in onze besluitvorming meegewogen. In het bijgevoegde verkeersbesluit kunt u lezen wat wij over uw zienswijze hebben overwogen. Uw zienswijze heeft er niet toe geleid dat we van het voorgenomen verkeersbesluit afzien.
Het verkeersbesluit wordt binnenkort bekendgemaakt in de digitale Staatscourant en is op te vragen via www.officielebekendmakingen.nl. Als u het niet met het besluit eens bent en direct belanghebbend bent, kunt u bezwaar aantekenen. In het verkeersbesluit en in de bekendmaking kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl