Alfabetische lijst van activiteiten in- en om Rijkerswoerd

 

Activiteit Wanneer Tijd Organisatie
55+ gym

Donderdag (elke week)

026-379 95 78

11.00-12.00  t Pluspunt
Gezellige middag voor ouderen

Maandag (elke week)

Susan Pelskamp

13.00-15.00  Wmo begeleider
Brein- en Haakcafé Vrijdag (1x p/mnd) 14.00-16.00  Hooijmaat
Creatieve middag Woensdag (elke week) 14.00-16.00  t Pluspunt
Computerlessen Diverse tijden
Mediatrefpunt Arnhem Zuid
Inloop Wijkteam Dinsdag (elke week) 088- 226 00 00 10.00  Sociaal Wijkteam in het Pluspunt
Inloop Acare Dinsdags (elke week) 10.00  t Pluspunt
Inloopmiddag Donderdag (elke week) 14.00-16.00  t Pluspunt
Jeu de Boules (Theo Wemmers) Dinsdag & donderdag (elke week) 14.00-16.00  t Pluspunt
Jokeren en Klaverjassen Vrijdag (elke week) 19.30  t Pluspunt
Kinderdisco 8-13 jaar Vrijdag (elke week) 19.00-21.00  de Kemphaan
Kinder/stadsboerderij, Natuurcentrum Diverse acties, feesten, lessen
Korenmaat
Sichting welzijn Ouderen SWOA Diverse activiteiten
De Petersborg, Slochterenweg
Zonnebloem Arnhem-Z(06 - 191 264 59) Diverse activiteiten aanmelding website
Zonnebloem
Sjoelen Maandag (elke week) 10.00-12.00  Rijkershof
Tienerdisco 10-13 jaar Vrijdag (elke week) 19.00-21.00  de Kemphaan
Wandelen Dinsdag (elke week) 13.30  Hooijmaat
Zomeractiviteit Zomervakantie (026-442 20 62)
Jeugdland
Wijkkrant 't Woerdje 6 x jaar redactie commisie
Wijkvereniging
Website Wijkvereniging continue
Wijkvereniging
Avondvierdaagse Juni (Peter Plant) 026-3817537 2de week Wijkvereniging
Koningsdag 27 April
Wijkvereniging
Sinterklaasoptocht 1 x jaar
Wijkvereniging
Kerst-Paas bingo 2 x jaar
Wijkvereniging
Kinderkleding en speelgoed beurs Paar keer per jaar bij Siza Gerbrandisingel
Moeders uit de buurt
Computerles ouderen

mediatrefpuntarnhem-zuid.nl
Cultuurwerkgroep kunst cultuur thuis
Focus à Locus
Kunstcafe 55+

Hooijmaat
Boot in de Sloot 1 x jaar
Cultuurgroep Rijkerswoerd
Op weg naar de stal (kerstgang kinderen) Michel Wisse
Hooijmaat
Wijkplatform vergaderingWijkplatform Elke 6 weken
Wijkplatform
Werkgroep AED

Wijkplatform
Alert in de wijk

Wijkplatform
Werkgroep Openbare Ruimte om de 6 - 8 weken
Wijkplatform
Klimaatcafé (werkgroep WOR) initiatief 30-10-2019
Wijkplatform
Stadslandbouw

stadslandbouwmooieweg.nl
Volkstuinen de Tuinmaat

Tuinmaat
Toptuin Tuinmaat (gehandicapten)

Tuinmaat
Kindertuinen

Korenmaat
Minibiebs


Zwerfafval groepje (06 - 55 025 -466)

Familie Petri
Kinderwijkteam (houd de stad schoon) Mike Hoose

Sprookjesfestival Ilse van Haaren/Rijnstad
Korenmaat

Jeugdland
Duurzaam Diner

Hooijmaat
Wijkiftar + kerst multiculure maaltijd Han Rahimi (stadskok)
Wijkplatform
Buurttafel door stadskok 2 lokaties

8 x 2019/2020

Martijn van Butselaar) Wijkplatform
Bijeenkomsten molukse ouderen en anderen 1 x maand Siza
rumahbaru.nl
Urban sport jongeren


Blauwe Huizen gasvrij (de Pas) Frank Heesen

Vergroening Rijkerswoerd initiatief
Stadslandbouwmooieweg.nl
Bewegingscentrum sportcomplex initiatief
Wijkvereniging
Bewegen ouderen "Walking Football"

ESA
Kinderkoor theaterkids Freek Verdult

Gospelkoor Desire woensdag avond

Pilatus + yoga les (Doremieke Kuysten) dinsdagavond (06-409 213 61) 19.15 In&Outdoor Sport
Zumba kids (mw. Van Egdom)

dinsdag


Pieter de Jong/Kempenaer

Mindfulnestraining 

(M.de Jong/088-3780083)Siza

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl