Aanvragen activiteiten in Coronatijd bij bewonersplatform!

Wij van bewonersplatform willen graag bijdragen aan initiatieven om in deze Coronatijd elkaar te ontmoeten, te ontspannen, actief of creatief bezig willen zijn. Echter het organiseren van grote evenementen is tot 1 september vooralsnog niet toegestaan!

Op onze website vinden jullie het formulier om aanvragen in te dienen. Denk er wel aan dat het Coronaproef moet zijn.

Dus houdt bij het organiseren de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Houdt het maximaal aantal personen in acht (nu nog 30 personen, na 1 juli mogelijk meer). Blijf bij gezondheidsklachten thuis. Doe voorafgaand aan de activiteit een gezondheidscheck.

Zodra er maatregelen door de overheid getroffen worden bij nieuwe uitbraak of anders, wij deze volgen en de aanvragen direct on-hold worden gezet of worden ingetrokken.

Namens bewonersplatform wensen wij iedereen veel plezier bij het organiseren. Gebruik gezond verstand, neem geen risico’s en blijf gezond!

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl