Lentefeest op de stadsboerderijen

Het is al volop lente op de stadsboerderijen. Er worden veel jonge dieren geboren, in de heemtuin staan de voorjaarsbloeiers al boven de grond, en zijn nieuwe bomen geplant. Op woensdagmiddag 25 maart organiseren we daarom een lentefeest. Van 13.30 - 16.30 uur zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen. De entree is gratis. Je betaalt € 2,- om mee te doen met de activiteiten.

Datum: 
woe, 25/03/2015 - 13:30

Recreatieve Triatlon voor 50-plussers

Wilt u eens op een andere manier sportief bezig zijn? Ga de uitdaging dan aan en doe mee  met de Recreatieve Triatlon voor 50-plussers op woensdag 22 april a.s. De start is om 10.00 uur bij Sportcentrum De Grote Koppel. Deze triatlon valt in de Nationale Sportweek die van 18- 25 april plaatsvindt.

Datum: 
woe, 22/04/2015 - 10:00

Berichten van de wijkagenten

Politie Arnhem-Zuid: tel. 0900 - 8844

Aangifte of melding doen: http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Paasbingo in sport- en wijkcentrum

Datum: 
zat, 28/02/2015 - 19:30

Pot van 2 miljoen voor burgerinitiatieven

"Regeling zonder bureaucratische rompslomp"

Bewoners van Arnhem kunnen in 2015 en 2016 een beroep doen op een pot van een miljoen euro per jaar om burgerinitiatieven mogelijk te maken. De gemeente kiest er nadrukkelijk voor de regeling niet dicht te spijkeren met voorschriften.

Koken met de wijk in De Kookpot


Afgelopen jaar zijn we gestart met De Kookpot, Koken met en voor de wijk. Vindt u het leuk om samen met andere wijkbewoners te eten?  Dat kan weer op 3 maart aanstaande. Kom dan ook! Er wordt door de vrijwilligers van de wijk gekookt en boodschappen gedaan in samenwerking met de cliënten van Siza. Er is een wisselend menu dat door de vrijwilligers wordt gemaakt.

De Tuinmaat kan eindelijk van start

Beste mensen achter de schermen en op andere manieren betrokken bij onze Tuinmaat: Vanmiddag heeft het bestuur met vreugde en trots de eerste grond-bewerkingen op de tuinen aanschouwd. De komende dagen gaat dat met gezwinde spoed verder zodat eind volgende week de voorbereidingen klaar zijn! Op 3 maart vanaf 19.30 houdt het bestuur de eerste ledenavond  ( en belangstellenden ) in de Hooimaat. Nadere berichtgeving volgt.

Tom de Koning      
Voorzitter
tuinmaat@gmail.com

Vertelcafé in de Hooijmaat

Op donderdagavond 19 februari gaat de Hooijmaat open voor het Vertelcafé. Kom langs, vertel je verhaal en laten we een nieuwe traditie starten in de wijk! De avond begint om 20:00 uur. Verhalen uit de buurt, een sterk verhaal of grappige anekdotes, het is allemaal mogelijk om te komen vertellen. Gewoon komen luisteren mag natuurlijk ook! Wil je graag zelf iets vertellen? Meld je dan alvast aan via: lies.joosten@kunstbedrijfarnhem.nl 

Datum: 
don, 19/02/2015 - 20:00

De Hooijmaat, bijzondere horecagelegenheid

Sinds kort is op de kinderboerderij De Korenmaat weer een bijzondere horecagelegenheid aanwezig: De Hooijmaat!!  

De Hooijmaat is een horecagelegenheid waar gasten van harte welkom zijn voor een lekker drankje  en lunch. Op termijn kan ook in de op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond  gedineerd worden. In de zomer is er een prachtig terras waar iedereen kan genieten van een prachtig uitzicht en wat direct grenst aan de grote speeltuin!

Herstart BGB Rijkerswoerd-West

Dit jaar wordt het uitgestelde Buiten Gewoon Beter (BGB) project weer opgestart. Het doel van het BGB-project is dat de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt wordt weggewerkt en de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' wordt gebracht. Daarbij kijken we onder andere naar de onderhoudstoestand van de bestrating, de bomen en het groen, de speelplekken, de riolering en de openbare verlichting. Waar mogelijk nemen we ook onveilige verkeerssituaties mee.

Inhoud syndiceren